Kerkdienst

Kerkdienst
Datum
22 november 2015
Tijd
11:00 uur

Ds.Martijn Junte

Collecte: Eigen Diaconie

Herdenking overledenen

Agenda