2de Advent 4/12/16

2de Advent  4/12/16
Datum 4 december 2016
Tijd 10:30 uur

mw.ds.C.M.Vos-Wiegand

Remonstrantse dienst voor de Doopsgezinde, Lutherse en Remonstrantse gemeente.

collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

Agenda