Algemene vergadering

Algemene vergadering
Datum 12 maart 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Eindhoven

Beste leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven,

De Algemene Vergadering van onze gemeente zal plaats vinden op dinsdag 12 maart 2019, om 20.00 uur in ons kerkgebouw. Agenda en stukken zullen ruim van te voren per mail verspreid worden en voor degenen die daar behoefte aan hebben zal de geprinte versie van deze stukken twee weken van te voren in de kerk liggen, zodat u die mee naar huis kunt nemen. In het maartnummer van Vensters Open zal de agenda van de algemene vergadering staan.
Bijdragen aan het jaarverslag kunt u toesturen aan ondergetekende (zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 11 februari).

Het bestuur hoopt op een hoge opkomst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margriet Teunissen (secretaris)

Agenda