Bijbel en biografie

Bijbel en biografie
Datum 9 mei
Tijd 18:00 - 21:00 uur

Do/RE/Lu BIJBELKRING over Bijbel en biografie
donderdag 9 mei
door mw. ds. dr. Sigrid Coenradie

De laatste tijd verschijnen er nogal wat publicaties over de bijbel. Recente uitgaven als de Re-Bible, Weg met de bijbel, De bijbel voor on-gelovigen en De Torrie van Mattie (het evangelie naar Mattheüs in de straattaal van jongeren) hebben gemeen dat ze insteken bij de lezer. De bijbelverhalen spreken meer tot de verbeelding als ze contextueel gelezen worden; als er een brug geslagen wordt tussen tekst en lezer.

Dat laatste kunnen wij ook. We bekijken de genoemde uitgaven en gaan daarna zelf creatief met een bijbelverhaal aan de slag aan de hand van foto’s, gedichten, liederen en fragmenten van verhalen. Voorkennis is niet nodig.

De avond begint om 19.00 uur en wordt begeleid door ds. Sigrid Coenradie. Voorafgaand is er een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur.
U kunt zich daarvoor opgeven bij Willem Stoppelenburg:
w.stoppelenburg@kpnplanet.nl tel.040-241 19 92
We beginnen met de maaltijd om 18 uur.

Tijd en plaats: 18.00/ 19.00 -21.00 uur; Dommelhoefstraat 1a Eindhoven

Agenda