Bijbelgespreksavond

Bijbelgespreksavond
Datum 29 april
Tijd 19:30 uur

Bijbelgespreksavond op 29 april 2021

De bamhartige samaritaan in rovershanden?

aanvang 19:30 uur In de Dommelhoefkerk of online

Deze keer staat het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal, Lucas 10:25-37. Dit verhaal kent door de eeuwen heen verschillende uitleggen in beeld en woord. Het is verrassend hoe verschillend dit verhaal wordt uitgelegd. Wij kijken en luisteren naar een paar van deze interpretaties en gaan in gesprek over onze eigen ervaring met dit verhaal.

 

Sinds een aantal jaren houden we deze Do-Re-Lu-Bijbelgespreksavonden. De eerste twee avonden van 2020-2021 kwamen vanwege de coronamaatregelen te vervallen. Alles wat er in deze tijd wordt gepland staat onder het voorbehoud van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Op het moment van het schrijven van deze aankondiging (22 maart) is het afgezien van de diensten nog niet gewenst dat er groepsbijeenkomsten zijn.

Maar we zijn mensen van de hoop en hopen daarom dat we op 29 april weer met een groep op 1,5 meter afstand van elkaar bij elkaar kunnen komen. Als dat niet zo is dan zullen we deze avond via Zoom houden. Dat is een programma om te beeldbellen voor bijeenkomsten via internet.

We waren gewoon om voorafgaand aan de bijeenkomst ook samen te eten maar dat laten we nog even achterwege.

Het is goed om elkaar te ontmoeten.

U kunt zich aanmelden voor deze avond bij:

Susanne Freytag,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl,
tel. 06 4395 5283

Agenda