Bijbelkring

Bijbelkring
Datum 26 januari 2017
Tijd 17:30 uur

Donderdag 26 januari Interactieve Bijbelkring (DORELU)


We nodigen iedereen -lid, vriend, belangstellenden, nieuwkomers- uit voor de bijbelkring. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Dit feit is de aanleiding om voor het avondmaal te kiezen als onderwerp van de avond.

Avondmaal is de klassiek protestantse aanduiding voor dit belangrijke christelijke ritueel, waarvoor allerlei andere aanduidingen in omloop zijn: maaltijdviering, breken en delen, eucharistie, etcetera. Tijdens de bijbelkring kijken we naar de manier waarop bijbelse (en andere vroeg-christelijke) bronnen erover spreken. Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs is een heel belangrijke. Dat is in het Nieuwe Testament de oudst bekende getuige van dit gebruik. Aan het einde van de avond komt ook de vraag aan de orde hoe het kan dat een avondmaal op de zondagmorgen gevierd wordt.
Plaats: Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1a in Eindhoven

Programma:
17.30 uur: ontvangst
18.00 uur: aanvang maaltijd.
19.15 uur: aanvang bijbelstudie
21.30 uur: sluiting.

De avond wordt geleid door Ds. Martijn Junte.
Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Opgave (uitsluitend voor de maaltijd) bij Margriet Teunissen: margriet.teunissen@12move.nl of telefonisch: 040 -2484280

Wij hopen op een mooie opkomst en een goede avond samen.

Agenda