Bijbelkring

Bijbelkring
Datum 16 februari
Tijd 18:00 uur

BIJBELGESPREKSAVOND

donderdag 16 februari 2023

 

Op donderdag 16 februari 2023 zetten we de gezamenlijke bijbelgespreksavonden voort met het thema Bijbel en economie. Deze avond is van 19.00-21.00 uur. Dit keer onder leiding van de Doopsgezinden.

De laatste avond zal op donderdag 11 mei zijn onder leiding van de Remonstranten.

 

Het woord economie komt in de bijbel niet voor, het begrip wel. Het gaat met enige regelmaat over het hebben van bezit, dat aan de ene kant wordt gezien als teken van gunst van G’d, maar aan de andere kant ook wordt bekritiseerd als het ten koste van anderen is verkregen.

In het boek Spreuken lezen we in hoofdstuk 15,16:

“Beter een schamel bezit en ontzag voor JHWH dan grote rijkdom en veel onrust.”

Het draait dan natuurlijk vooral om de vraag hoe je handelt met je bezit. We gaan op onderzoek uit via een paar bijbelse protestsongs die met elkaar samenhangen en door elkaar zijn geïnspireerd: psalm 113, 1 Samuel 2,1-10 en Lukas1, 46-56 en wie weet inspireert dat ons weer tot een eigen lied …

De avond wordt geleid door ds. Christien Duhoux-Rueb

We beginnen de avond om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Het programma start rond 19.00 uur. Wilt u zich voor de maaltijd vóór 15 februari aanmelden bij Lia Vos-Welsing (lia.vos-welsing@xs4all.nl) of 06 22 43 89 35

Agenda