Dialoogspel tussen Zon en Maan

Datum 16 mei 2019
Tijd 13:30 - 16:30 uur

DIALOOGSPEL TUSSEN ZON EN MAAN
16 mei in de Ontdekfabriek, Strijp S,
Torenallee 22, van 13.30-16.30 uur

Kom spelen!
Hevige verliefdheid, verlies van een dierbare, een bergtop bereiken.

Positief of negatief – zulke ‘contrastervaringen’ zijn ontregelend. Wat blijkt van waarde te zijn?

Wat biedt houvast of geeft weer richting? Roept zo’n ervaring aan-vaarding (zon) op of verzet (maan)? In dit dialoogspel leg je met vijf à acht deelnemers een reis af tussen ‘zon’ en ‘maan’. Het is een indivi-duele groepsreis: samen zoek je de zin of zinloosheid van je eigen er-varingen, waarbij je soms nieuwe betekenissen ontdekt.

Tussen zon en maan
Tussen Zon en Maan leert je omgaan met heftige ervaringen, momen-ten waarop de wereld plotseling anders wordt. ‘Je kunt verbeelden hoe jouw ideale wereld eruit zou zien na een ingrijpende ervaring’. Tussen Zon en Maan biedt deelnemers een manier om op een gestructureerde manier ingrijpende persoonlijke ervaringen kunt delen en vorm geven. De deelnemers vertellen elkaar over een belangrijke positieve of negatieve ervaring, de anderen luisteren zonder oordeel. Bij de ervaring wordt naar bronnen gezocht die de ervaring een plaats geven zodat een nieuwe wereld van begrip en compassie ontstaat. Tussen zon en maan is een spel, dat je in een kring, in de geestelijke gezondheidszorg, in de kerk, in de bibliotheek, op school, met je collega’s, of met een vriendenclub kunt spelen.

Voor Joseph en zijn broer
Tussen Zon en Maan is gebaseerd op het boek Voor Joseph en zijn broer van prof. Christa Anbeek, dat onlangs de prijs voor het beste spirituele boek won.

STUDIEMIDDAG IN DE ONTDEKFABRIEK
De ontdekfabriek op Strijp S is een passende omgeving om met het nieuwe spel kennis te maken. Sigrid Coenradie interviewt Christa Anbeek. Spelontwerper Willem Jan Sprenger houdt een inleiding ‘Van idee tot spel’. Daarna gaan we het spel spelen, on-der leiding van Rachelle van Andel, en kunt u, als u de smaak te pakken hebt, het spel kopen om er zelf mee aan de slag te gaan of u opgeven voor spelmiddagen.

25 euro (studenten 10 euro), inclusief een drankje, opgave via
http://www.verhalenmakers040.nl

 

Agenda