Dienst

Dienst
Datum 23 januari
Tijd 11:00 uur

Dienst

ds. Carolien Gutteling-Sieverink

Collecte: Los Hijos

Als u de dienst thuis wilt volgen ga dan naar YouTube en vul als zoekterm “Dommelhoefkerk” in.

Liturgie dienst Eindhoven 23 januari 2022

Welkom
Kaars aansteken
Stilte

Aanvangslied: 283: 1-4, In de veelheid van geluiden
Votum en groet
Antwoordlied: 283: 5

Gebed
Loflied: 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Lezing: Lucas 15: 1-10 en (direct aansluitend) Thomasevangelie logion 89
Lied: 816 Dat wij onszelf gewonnen geven

Overdenking
Stilte en Orgelspel

Dankgebed en Voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 423 Nu wij uiteengaan
Uitzending en zegenbede

Agenda