Dienst

Dienst
Datum 22 mei
Tijd 11:00 uur

Dienst

Voorganger: ds. Jan Berkvens

Collecte: Stichting Bambale die structurele hulp geeft aan armen in de Congo

Klik voor de livestream op:
https://www.youtube.com/results?search_query=dommelhoef+kerk+eindhoven

 

Liturgie

Opening door lid van het bestuur
Openingslied 274 – Wij komen hier ter ere van uw naam couplet 1, 2 en 3
Votum en groet
Antwoordlied – Tot U heer is ons hart gericht

Inleiding op de dienst
Lied 657 – Zolang wij ademhalen couplet 1, 2 en 4
Gedicht
Lied 1013 – Als alle mensen vogels dromen
Lezing – Lucas 4: 14-19
Lied 912 – Neem mijn leven, laat het, Heer coupletten 1, 2, 3 en 5

 

Overdenking
Stilte
Muziek

 

Gebed
Lied 1006 – Onze Vader in de hemel
Mededelingen
Slotwoorden

Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand couplet 1, 2 en 4
Uitzending en zegen
Slotlied – Somewhere over the rainbow
https://www.youtube.com/watch?v=nflIf8BhMVs

Collecte aan de uitgang

 

 

Agenda