Dienst

Dienst
Datum 20 oktober 2019
Tijd 11:00 - 12:00 uur

OOK AL ZIJN JULLIE SLECHT, jullie schenken je kinderen goede gaven (Lucas 11:13). Op dat ervaringsgegeven beroept Jezus zich, om zijn toehoorders enig vertrouwen in God en in zichzelf bij te brengen. Of Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, zich erdoor zou laten overtuigen, valt te betwijfelen. Hij merkte in ‘Das Unbehagen in der Kultur’ (1930) op dat mensen geen zachtaardige wezens zijn, maar in belangrijke mate door agressieve neigingen beheerst worden. ‘Homo homini lupus: wie durft na alle ervaringen van het leven en de geschiedenis deze stelling te bestrijden?’
Hierover gaat het in de kerkdienst van zondag 20 oktober, 11.00 uur, Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat, Eindhoven.

Prof. dr Johan F. Goud / godsdienstfilosoof bij remonstranten Den Haag / emeritus hoogleraar en emeritus predikant /

Collecte: Open huis St. Cathrien

Agenda