Expirimentele dienst

Expirimentele dienst
Datum 16 januari
Tijd 11:00 - 12:00 uur

Het is een online dienst, maar niemand wordt geweigerd.
Om de dienst thuis te volgen ga naar YouTube en vul als zoekterm Dommelhoefkerk in

Experimentele dienst

Thema: Niemand kan van zichzelf beweren dat hij of zij had moeten bestaan
               Psalm 23
Leiding: Harry Raap
Collecte Los Hijos

EXPERIMENTELE DIENST 16 JANUARI  

Het is een experimentele dienst die geleid wordt door Harry Raap.
Bij colleges kan men in de leeszaal of aula desgewenst achteruit leunen en aan andere dingen denken als de spreker niet boeit of men bij gebrek aan energie afgeleid of passief is. Bij werkcolleges is een meer actieve deelname vereist omdat men samen op zoek gaat naar de betekenis van een tekst. Ook als men samen een boek leest worden soms andere gezichtspunten ontdekt. In deze dienst zal de overdenking – Niemand kan van zichzelf beweren dat hij of zij had moeten bestaan – om en nabij het uitgangspunt zijn. Niet om te discussiëren maar om aandachtig naar anderen te luisteren en om na te gaan of de gedachten al of niet aansluiten bij eigen voorstellingen en ervaringen zodat ze toegeëigend kunnen worden.

Neemt die dag als enige huiswerk zelf een knipsel mee van een berichtje of foto uit de krant die mogelijkerwijs inhaakt op het thema van de verwondering over eigen bestaan of de ongerijmde tegenstellingen in de wereld. Over de inkadering van e.e.a. wordt  nog nagedacht. Wellicht is de bijeenkomst weer een opmaat voor meer afwisselende diensten.

 

Agenda