Filmkring

Filmkring
Datum 17 januari
Tijd 19:15 uur

FILMKRING
vrijdag 17 januari 2020

Voorbespreking film: Hannah Arendt

Duitsland: 2012
Regie: Margarethe von Trotta
Scenario: Margaretha von Trotta, Pam Katz
Cast: Barbara Sukowa (Hannah Arendt), Axel Milberg (Heinrich Blücher), Janet McTeer (Mary McCarthy), Julia Jentsch (Lotte Köhler) e.a.
Speelduur: 110 minuten

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt moet haar vaderland verlaten. Ze vlucht voor de nazi’s naar Amerika, waar ze onder andere werkt als journalist en docent / hoogleraar.
In 1951 krijgt ze het Amerikaanse staatsburgerschap.
Tien jaar later in 1961, biedt ze haar diensten aan bij de krant “The New Yorker” en reist ze als waarnemer naar het proces van SS-er Adolf Eichmann in Israël. Daar wordt Eichmann in een glazen kooi on-dervraagd. Opmerkelijk is dat de film de originele zwart/wit beelden
van het proces uit 1961 toont. Deze beelden bevestigen de wijze waarop Hannah Arendt de oorlogsmisdadiger Eichmann karakteriseert. Zij verwachtte een monster, maar in plaats daarvan is ze zeer verrast een oppervlakkige bureaucraat te zien, die zich in ambtenarenjargon verantwoordt voor zijn bijdrage aan de grootste massamoord uit de geschiedenis. Hij voerde de hem opgedragen taken zonder na te denken uit.
Hannah Arendt vat de resultaten van haar bevindingen samen in een boek genaamd “De banaliteit van het kwaad”.

Deze film portretteert niet zozeer het leven van Hannah Arendt als wel haar persoon en haar denken. Juist doordat de filosofie van Hannah Arendt op hevige weerstand stuit, zijn haar opvattingen vaak onderdeel van stevige discussies. De dialogen met haar dierbaren vertellen veel over haar gedachtegoed en brengen tevens haar veelzijdige per-soonlijkheid in beeld. Zo wordt ze gepresenteerd als een hardwerkende, intellectuele vrouw, terwijl ook haar gevoel voor humor en hang naar liefde duidelijk worden neergezet.

Stiltes bieden de kijker ruimte om mee te denken. Niet alleen over de oorlogsmisdaden van Adolf Eichmann, maar ook over de misdaad in het algemeen.
Het idee dat het kwade niet zozeer het gevolg is van kwade intenties, maar van gedachtenloosheid, roept nog steeds zowel bewondering als weerstand op.

Deze film is een absolute aanrader om meer inzicht te krijgen in het in-trigerende leven van deze filosofe en haar gedachtegoed over het kwaad.

Degenen die de maaltijd willen gebruiken dienen zich op te geven bij Klaas Reijenga, telefoon 0499 473 366 of klreijenga@gmail.com
De kosten voor de maaltijd zijn 7,50 euro.
Vanaf 17.30u binnenlopen en helpen met voorbereidingen zoals tafel-dekken, soep roeren, stoelen klaarzetten.
Aan tafel: 18.00u. Na gezamenlijk afruimen kopje thee/koffie.
Aanvang film: 19.15u. Na de film volgt een nagesprek.
Om 22.00u afsluiting.

Guus Réz-Atema en Gusta Sieverink-Boland

Agenda