Filmkring vervalt

Filmkring vervalt
Datum 27 maart
Tijd 19:15 - 22:00 uur

FILMKRING
vrijdag 27 maart

Leviathan: De strijd van een man tegen de corrupte staatsmachten die steeds agressiever worden. Duur Film: 141 minuten.
Meervoudig bekroond in 2014

Leviathan geeft een indringende inkijk in de machinaties van gecor-rumpeerde macht in het leven van de machtelozen, die wanhopig vechten om overeind te blijven en blijven hopen om een gevecht te winnen dat ze onafwendbaar moeten verliezen. Een man en zijn fami-lie verzetten zich tegen de van een politiek omhoog geschoten parve-nu, die de grond wil kopen waarop hun familiehuis staat om er een prestigieus gebouw neer te zetten. De film opent met monumentale plechtige muziek van de componist Philip Glass, maar naast de mu-ziek is de film ook op een andere manier sterk. Het is opvallend hoe krachtig stille scenes kunnen werken. Met weinig muziek en minder geluidseffecten blijft de film boeien tot het emotionele hoogtepunt op het einde. De kijker begeeft zich op een reis naar het land en huis van gewone eenvoudige, zwakke mensen die vechten en schreeuwen om rechtvaardigheid onder de verstikkende onderdrukking van niets ont-ziende macht. De film Leviathan transponeert de klachten van Job naar het Russische schiereiland Kola, met ook een duidelijke zinspeling op het boek van Thomas Hobbes uit 1651.
Volgens deze filosoof wordt ieder mens gestuurd door eigen belang. De geplaagde hoofdpersoon Kolya kan alleen nog maar roepen: ‘Waarom Heer’ en hij, na zijn poging om de lokale despoot Vadim te stoppen om hem van haard en huis te verdrijven, uitzichtloos de troost van de wodkafles opzoekt. Evenwel God laat zich niet zien. Juist de Russische Orthodoxe pope moedigt Vadim aan om zijn aardse macht als door de hemel geschonken te zien. Diens schijnheilig bestuur dient er alleen maar voor de domme massa er onder te houden. Ofschoon gesitueerd in een kleine in het noorden gelegen Russische stad kan het om het even iedere stad of land zijn in de wereld zijn, waar dergelijke voorvallen aan de orde van de dag zijn. Leviathan laat de confrontatie zien van een man met een burgermeester, in persoon de vooruitgang, het kapitaal en de staatsmacht vertegenwoordigend. Als universeel thema is deze film zeer de moeite waard.

Personen die deel willen nemen aan de maaltijd dienen zich op te ge-ven bij Klaas Reijenga, per telefoon : 0499-473366 of
per mail: klreijenga@gmail.com.
De kosten voor de maaltijd zijn 7,50 euro.

Vanaf 17.30 uur kan men binnenlopen om mee te helpen met de voor-bereidingen zoals tafeldekken, de gerechten opdienen, stoelen klaar-zetten. Men gaat aan tafel om 18.00 uur. Na het afruimen en het drinken van een kopje koffie of thee begint de film om 19.15 uur. Na de film kan men deelnemen aan een nagesprek met om 22.00 uur de af-sluiting.

Harry Raap

Agenda