Glazen Speelgoed van Tennessee Williams

Glazen Speelgoed van Tennessee Williams
Datum
8 december 2015
Tijd
20:00 uur
Locatie
Grote Zaal Parktheater te Eindhoven

Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die zich hebben opgegeven wordt verzocht zelf een kaartje te kopen.

Inlichtingen: I.M. Lerner, tel. 040-2520406

Agenda