Informatieve avond – “nieuwe predikant”

Informatieve avond – “nieuwe predikant”
Datum 15 november 2017
Tijd 20:00 uur

 

Op woensdag 15 november om 20.00 uur in ons kerkgebouw.

De avond gaat vooral over de mogelijke vernieuwingsplek. Daarnaast wordt er gediscussieerd over de eisen waaraan onze nieuwe predikant moet voldoen.

Iedereen die zich verbonden voelt met de gemeente is van harte welkom.

De bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op de Algemene Vergadering op woensdag 13 december. In die vergadering worden besluiten genomen over de vernieuwingsplek. Ook wordt dan de door de gemeente gewenste profielschets van de predikant vastgesteld. In februari 2018 wordt in samenspraak met de Commissie Vernieuwingsplekken de definitieve profielschets bepaald.

Agenda
Opening/ welkom

– Een vernieuwingsplek? (zie Bijlagen informatieve avond ). Op Strijp-S?

– Financiële gevolgen en opzet van de vernieuwingsplek

– Informatieve vragen

– Opsplitsen in groepjes met als discussiepunten:
— Willen we een vernieuwingsplek?
—  En, zo ja, waarom?
— Zijn we bereid om de predikant te steunen?
— Zijn we bereid om de “vernieuwingsplek” in beperkte mate financieel te ondersteunen?

– Rapportage vanuit de groepjes

– Samenvatting van het resultaat

– Inventarisatie van de eisen waaraan de nieuwe predikant moet voldoen
— Het bestuur denkt aan de onderstaande eisen:
— zich laten inspireren door zijn/ haar christelijk geloof
— mensen kunnen coachen
— een ondernemer zijn
— kunnen preken
— pastorale zorg kunnen verlenen
— kunnen samenwerken (ondermeer met de Lutherse en Doopsgezinde gemeente en met de PKN inZuid-Limburg)
—  Bereid zijn om op Strijp-S te wonen

– Rondvraag/sluiting

 

Het bestuur

Agenda