Kerkdienst

Datum 15 september 2019
Tijd 11:00 uur

mw.ds. Yvonne Hiemstra

Maaltijdviering

Collecte: Taakgroep Vrede

https://www.youtube.com/watch?v=6XZJm-P4i_c

 

Agenda