Kerkdienst

Kerkdienst
Datum
11 september 2016
Tijd
11:00 uur

Mevr. B van der Zwaag
collecte: Steunfonds

 

De meditatieve dienst op 11 september zal als thema de woorden van psalm 139 hebben. Door middel van een meditatie laten we deze woorden bij ons binnenkomen. Eerst zal de psalm worden gelezen. Vervolgens wordt er iets verteld over meditatie, wat het is en wat het kan betekenen voor ons in deze tijd. Tenslotte doen we een geleide meditatie rond deze psalm. Om mee te doen is geen ervaring met meditatie nodig, iedereen kan aanschuiven.
We beginnen en sluiten af met liederen, gebed en zegen.

De voorganger in de dienst zal Berthilde van der Zwaag zijn. Zij is geestelijk verzorger, werkzaam in Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Ze woont in Eindhoven, is getrouwd, moeder van vier dochters en oma van een kleindochter.

Agenda