Kerkdienst

Kerkdienst
Datum
30 oktober 2016
Tijd
10:30 uur

Dr. E Corsius en dr. E P Meijering

collecte: Bambale

 

In het kader van hervormingsdag  is er een gezamenlijke dienst van Doopsgezinden, Lutheranen en Remonstranten. Egerhard Meijering zal een lezing houden over de hervormingsgeschiedenis van alle drie de kerkgenootschappen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!” Eric Corsius verzorgt de liturgie.

Agenda