Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 31 januari 2016
Tijd 11:00 uur

Leonie van Staveren

collecte: Eigen Diaconie

 

Religie is niet voor Atheïsten!

Het lijkt zo’n mooie vondst: Voor een wereld die niet meer kan geloven bepleit Alain de Botton in ‘Religie voor Atheïsten’ de waarde van religieuze gebruiken en idealen. Saamhorigheid, rituelen, ethiek, ook de niet-gelovige kan er zijn voordeel mee doen. In de Preek van de Leek van 31 januari omarmt Leonie van Staveren de nuchterheid van De Botton, maar neemt ook stelling tegen zijn boek. Want wat blijft er werkelijk over van religie als zij nergens meer naar verwijst? Religie, zo pleit Leonie, is niet voor atheïsten.

Leonie van Staveren is theoloog. Ze opende onlangs in Rotterdam stiltecafé Adem Inn, een moderne stilte- en inspiratieplek in de vorm van een koffiebar, een project vanuit de dominicaanse kloosterorde. Daarnaast studeert Leonie aan het Remonstrants Seminarium.

Eric Corsius

 

Agenda