Kerkdienst – Goede vrijdag DO(DORELU)

Kerkdienst – Goede vrijdag DO(DORELU)
Datum 14 april 2017
Tijd 19:00 uur

DE PROFUNDIS
De mens die waar zijn dode slaapt
de anderen zachtzinnig weert,
opdat de liefste niets geschiedt;
en zwijgt, en binnengaat wanneer
waar het met bloemen is verfraaid
de schroeven worden aangedraaid, –
om hèm heb ik mij afgevraagd
zo làng ik leef, en altijd weer,
mij afgevraagd waarom gij niet
– wachter, wat is er van de nacht? –
komt en uw engelen ontbiedt.

 

Licht & duisternis
Goede vrijdag
Voorganger: ds Ineke Reinhold

 

Welkom
Lied 118: 1 en 2

 

Gebed
Mattheus 26: 36-45
Lied 582: 1 en 2

 

Mattheus 26: 45-56
Lied 229: 1 en 2

 

Mattheus 26: 56
Veel kaarsen doven.
Mattheus 26: 57-68
Lied 558: 1, 6 en 7

 

Mattheus 26: 69 -75
Eén kaars wordt gedoofd
Lied 561: 1, 2 en 3

 

Mattheus 27: 1-1-6
Lied 323: 1 en 2

 

Mattheus 27: 6-10
Lied 830: 4

 

Mattheus 27: 11-26
Lied 581: 1 en 2

 

Mattheus 27: 27-32
Lied 576 b: 1 en 2

 

Mattheus 27: 33-44
Lied 558: 5, 8 en 9

 

Mattheus 27: 45-50
Kaars dooft
Stilte
We verlaten in stilte de kerk

Agenda