Kerkdienst in Engelen

Kerkdienst in Engelen
Datum
12 juni 2016
Tijd
11:00 uur
Locatie
De Kerkhof 3; 5221 AJ Engelen/Den Bosch

De dienst van zondag 12 juni is in Engelen. In Eindhoven is er dus geen dienst. De dienst begint om 11.00 uur en de voorganger is mevrouw ds. Coenradie.

Het adres is: De Kerkhof 3;  5221 AJ Engelen/Den Bosch

Vele jaren hield de Remonstrantse Kring ’s-Hertogenbosch diensten in het oude en mooie kerkje van de PKN-gemeente in Engelen. De laatste dienst was in november 2013. Er is toen geopperd om incidenteel toch nog eens een dienst in Engelen te houden. Eindelijk gaat dat nu gebeuren.

Na de dienst is er volop gelegenheid om met elkaar te praten. Leo en Hanneke van den Bos zorgen voor thee, koffie en een broodje.

De diensten zijn indertijd gestopt omdat de meestal oudere leden niet meer zelfstandig naar de kerk konden komen. Zij moeten voor deze dienst dus gehaald en weer thuis gebracht worden. We hopen dat er voldoende mensen zijn die dit willen doen. Neem daarvoor contact op met Willem Stoppelenburg tel 040-2411992 en mailadres w.stoppelenburg@kpnplanet.nl

 

Het Bestuur

 

Agenda