Preek van de leek

Preek van de leek
Datum 30 april 2017
Tijd 11:00 uur

Ralf Bodelier

collecte: Pandipieri

Op 30 april zal, in plaats van de kerkdienst, een lichtelijk liturgisch omlijste voordracht worden gehouden door de heer Ralf Bodelier (www.ralfbodelier. nl). Bodelier is een geëngageerd en geleerd, optimistisch en nieuwsgierig wereldburger, die zich reeds vaak heeft gemengd in discussies rond mondiale vraagstukken en zelf de nodige Derde-Wereld-ervaring heeft. Hij heft onder andere het initiatief heeft genomen tot de beweging The World’s Best News. Op zijn eigen website presenteert hij zich als volgt.

Bodelier is nieuwsgierig. Hij is gefascineerd door veranderingen, liefst op wereldschaal. En hij wil weten hoe deze doorwerken in het leven van gewone mensen. In Nederland. En ver weg, in de sloppenwijken van Afrika en Azië. Bodelier volgde een lerarenopleiding geschiedenis. Vervolgens deed een doctoraalexamen theologie en promoveerde als filosoof. Hij was hogeschooldocent, is journalist, geeft lezingen, leidt debatten en schreef een tiental boeken.
Zijn hoofdthema’s zijn globalisering en kosmopolitisme (wereldburgerschap). En zijn zorg betreft zowel hen die daar te weinig van profiteren als degenen die dreigen af te haken.
Daarnaast houdt hij zich bezig met thema’s als ontwikkelingshulp, mensenrechten, religie en, sinds kort, ‘Eco-modernisme’. Sinds 1 januari 2016 leidt Bodelier de beweging ‘World’s Best News‘ (zie www.worldsbestnews.nl). Ralf Bodelier kiest voor optimisme. Voor een optimisme als morele keuze. Want de toekomst ligt open. Het besef dat er nog niets is beslist, verplicht je om er iets aan te doen.

Agenda