Kerkdienst – Stille zaterdag – LU(DORELU)

Kerkdienst – Stille zaterdag – LU(DORELU)
Datum 15 april 2017
Tijd 19:00 uur

DE AFDALING
Op de Elisabeth van Maasbracht
heb ik gevaren, drie nachten drie dagen;
trappen van water daalden wij af.
Veertig meter gaat het omlaag
vanaf Maastricht tot Grave.
Met de Elisabeth van Maasbracht.
Sterk is het ancestrale, het water:
trappen van water dalen er af
tot in de dood en zijn krochten omlaag,
’s nachts, als de dromen ontwaken.
Op de Elisabeth van Maasbracht
schaduwen, raadselen, wolkengevaarten;
trappen van raadselen daalde ik af:
zeventig jaren ben ik gesmaad
door wie één naam met mij dragen.
Met de Elisabeth van Maasbracht
rijzend en dalend nog laat in de sluizen
– trappen van water daalde zij af –
meerden wij. Het was stil op de kade,
wit was om de lantarens de mist.
‘Als alle tranen zijn afgewist’
staat er in de Openbaring.

Levend water
Stille zaterdag
Voorganger: ds Susanne Freytag

Psalm: 30
Gebed
Lezing uit het Oude Testament: Jona 2, 3-10
Lied: 155 Zijt Gij mijn God
Lezing uit de brieven: 1. Petrus 3:18-22
Lied: 351 In U zijn wij begrepen
Lezing van het evangelie: Matteüs 27, 57-66 (de gemeente gaat staan)
Lied: 590

Overdenking
Orgelspel
Doopgedachtenis
Voorbeden
Zegen

Agenda