Leren van Luther

Datum
13 november 2018
Tijd
14:30 - 16:00 uur
Locatie
Boschdijk 354

LEREN VAN LUTHER
dinsdag 13 november, eerste bijeenkomst

Deze cursus wordt dit seizoen voor de tweede keer in Eindhoven gehouden.
De leergang is begonnen in het seizoen 2012 – 2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een cursus met 5 bijeenkomsten van telkens 1,5 uur. Elke leergang wordt afgesloten met het bekijken en bespreken van een film die aansluit bij het thema van dat jaar. De kosten voor cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00 te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Cursusinhoud:
Solus Christus (alleen Christus), Sola Gratia (alleen uit genade), Sola Scriptura (alleen uit de Schrift), Sola Fide (alleen geloof).
In deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen de vier sola’s nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen (nog steeds of juist nu!) in onze huidige moderne cultuur? Die vraag onderzoeken we in de vijf bijeenkomsten.
Cursusdata: 13-11, 11-12-2018 en 15-01, 12-2, 12-3-2019
Tijdstip: ’s middags van 14.30 – 16.00 uur
Cursuslocatie: Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354, Eindhoven
Aanmelden: bij ds. S. Freytag via s.freytag@gmx.net of via de
telefoon 06 4395 5283

Agenda