(Mannen?) lunch

(Mannen?) lunch
Datum 16 januari
Tijd 12:00 uur

Lunch, inlichtingen bij
Dick Veldkamp,
tel. 040 243 1753

(MANNEN?) LUNCH!!
Zoals bij velen bekend komt op de derde donderdag van iedere maand om ongeveer 12.00 uur in onze kerk een aantal mannen bijeen om maatschappelijke, culturele of religieuze onderwerpen met elkaar te bespreken. Na het verorberen van de boterhammetjes leidt één man in aan de hand van b.v.een actualiteit, een artikel, een film of een boek.
De samenkomsten worden daarna gekenmerkt door open, levendige discussies, waarin ook aandachtig naar elkaar geluisterd wordt en waar de lach niet ontbreekt.
Enige tijd geleden werd de suggestie uitgesproken de bijeenkomsten ook open te stellen voor vrouwen.
Maar, zoals dat wel meer gaat, werd deze gedachte onvoldoende voortvarend opgepakt. Er gebeurde dus niets.
Echter met de voortschrijdende tijd doet zich ook het verschijnsel voor dat het aantal deelnemers wat daalt en gelukkig:
Weer stak iemand de vinger op en zei: “Zouden we niet….”
En zoals dat bij de mannenlunch gaat: daar moest eerst over gedis-cussieerd worden.
Het resultaat is een oproep:
Welke geïnteresseerde vrouwen willen deelnemen aan deze boeiende en genoeglijke lunches?
(mannen worden ook nog steeds toegelaten!)
Meld je aan bij Dick Veldkamp 040 243 1753, jdbveldkamp@telfort.nl

Agenda