Oud-christelijke maaltijdviering

Oud-christelijke maaltijdviering
Datum 20 januari 2019
Tijd 11:00 - 12:15 uur
Locatie Eindhoven

AGAPÈVIERING
zondag 20 januari

Boterhammen mee: Agapèviering op 20 januari.
Op 20 januari staat er een avondmaal op onze liturgische kalender. De diaconale commissie en de predikant lijkt het goed en zinnig om daar een bijzondere invulling aan te geven.

Een Agapèviering is een viering van de maaltijd zoals de eerste christenen dat deden. In deze viering ligt het accent op het delen met elkaar. De diaconale commissie nodigt u van harte uit voor deze bijzondere vie-ring, waarin we met elkaar aan tafel gaan en brood en wijn en druivensap laten rondgaan. Verder delen we ervaringen, liederen en verhalen en gebeden met elkaar. Om het idee van delen handen en voeten te geven willen wij u vragen of u, indien mogelijk, een belegde boterham (of twee) mee te nemen. Of een stuk fruit, of allebei, maar liever niet meer, anders houden we over. Vóór de dienst kunt u het meegebrachte aan leden van de diaconale commissie geven. Zij verzamelen het eten. Voor wijn en druivensap zorgt de diaconale commissie. Heeft u geen gelegenheid iets mee te nemen, dan bent u even welkom! We delen met elkaar wat er is. Mocht er iets overblij-ven, dan kan dat weer gedeeld worden.
Eigenlijk is delen zo vermenigvuldigen.

Predikant Sigrid Coenradie

Collecte: Leger des Heils

Agenda