Pasen

Pasen
Datum 21 april
Tijd 10:30 - 11:30 uur

Remonstrantse dienst
De paaskaars wordt binnen gebracht door een vertegenwoordiger van de doopsgezinde – remonstrantse – en lutherse gemeente.

mw. ds. Sigrid Coenradie
Collecte is voor het dagopvangcentrum voor daklozen ’t Hemeltje

Agenda