Preek van de leek

Preek van de leek
Datum 5 februari 2017
Tijd 11:00 uur

Peter Hendriks (Oegstgeest) bracht zijn lagere-schoolperiode door in Nieuw-Zeeland, waar Engels zijn taal werd. Hierdoor ontstond waarschijnlijk zijn belangstelling voor taalstudie. Zijn interesse voor wijsbegeerte dateert uit zijn Gymnasiumtijd. Hij kreeg twee jaar filosofieles. In Leiden ging hij Taalwetenschap en Slavische Talen studeren, maar volgde daarnaast ook jarenlang colleges wijsbegeerte. Vanuit de taalwetenschap lopen er verschillende lijntjes naar wijsgerige vakken. Op die manier bleef het contact met dat terrein in stand.

In het kader van de studie Slavische talen heeft Peter Hendriks een jaar in Belgrado en een jaar in Moskou gestudeerd. Voor zijn proefschrift deed hij taalkundig onderzoek in Macedonië. Na zijn afstuderen ging hij werken aan de Leidse Universiteit. Daar heeft hij Russisch en vier Zuid-Slavische talen onderwezen. Daarnaast gaf hij talrijke colleges over taalkundige onderwerpen. In latere jaren ging hij zich bezighouden met taalkundig programmeren. Ook heeft hij logische analyse van taal gedoceerd, wat enigszins een verbinding betekende met de wijsgerige studie.

Na zijn pensionering bleef Peter Hendriks zich met de genoemde onderwerpen bezighouden. Wiskunde – de meest universele taal – vormt nu ook een belangrijk onderdeel van het pakket.

Toen enkele jaren geleden vrijwilligers werden gevraagd voor museum ‘Het Spinozahuis’, heeft hij zich meteen aangemeld. Sinds de heropening van het museum in maart 2012 is hij enkele dagen per maand gastheer in dat museum. Een goede aanleiding om zijn interesse in die richting concrete invulling te geven.

Over de lezing:

Baruch Spinoza wordt beschouwd als de grootste filosoof die Nederland heeft voortgebracht. Dit betekent niet dat zijn ideeën bij een groot publiek bekend zijn. Spinoza ontwikkelde een omvattend systeem waarin metafysica, kenleer en ethiek behandeld worden. Door het technische karakter van m.n. zijn hoofdwerk de Ethica is het werk moeilijk toegankelijk. Het meest relevant voor onze tijd en wellicht het toegankelijkst zijn waarschijnlijk zijn inzichten over de mens en zijn emoties. Spinoza’s benadering van deze materie biedt een mogelijkheid om vat te krijgen op de vele gevoelens die zich voortdurend aan ons opdringen. Het lijkt mij dat een korte inleiding in deze vraagstukken voor veel mensen van waarde zou kunnen zijn.

Deze “preek van de leek” zal beginnen met het samen zingen van een lied. Dr. Peter Hendriks wordt aan u voorgesteld door Margriet Teunissen en na de lezing zal David Hordijk op de piano spelen. We hopen op een grote opkomst.

Namens de commissie activiteiten en diensten, Margriet Teunissen

Agenda