PROPONENTSEXAMEN

PROPONENTSEXAMEN
Datum 3 november 2018
Tijd 10:30 uur
Locatie Amsterdam

van RACHELLE VAN ANDEL, vernieuwingspredikant in Eindhoven

Zaterdagmorgen 3 november 2018
aanvang 10.30 uur
Locatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg te Amsterdam
Adres: Herman Gorterstraat 31 of Diepenbrockstraat 46,
1077 WE Amsterdam

Toehoorders zijn welkom

Tijdens het examen komt de proponentsscriptie van de kandidaat ter sprake. Zij zal een korte toelichting geven over het belang van deze scriptie voor haarzelf en voor de remonstranten. Daarna stellen de cu-ratoren enkele vragen, vervolgens is er gelegenheid voor andere aanwezigen om vragen te stellen. De scriptie is vanaf 5 oktober te vinden op www.arminiusinstituut.nl.

Tijdsindeling:

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie
10.30 – 10.40 uur Welkom door voorzitter College van Curatoren, prof. dr. Peter Nissen
10.40 – 11.10 uur Rachelle van Andel
11.10 – 11.40 uur Besloten bespreking van de uitgebreide
curatorenvergadering
11.40 – 11.50 uur Mededeling uitkomst overleg uitgebreide
curatorenvergadering
11.50 – 12.30 uur Liturgische bevestiging van de proponent
12.30 uur Koffie en thee met broodjes

Prof. dr. Christa Anbeek, waarnemend rector

Agenda