Remonstrants Vrouwencontact

Remonstrants Vrouwencontact
Datum
16 februari 2016
Tijd
14:00 uur

Op dinsdag 16 februari zal Carien Treep spreken over de “Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje”.  Ze zal ons er ook een video van laten zien (zie ook het Vensters Open nummer van afgelopen december op pag. 11 en 12).

De thee staat klaar om 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur.

 

Verdere inlichtingen bij ondergetekende:
Inez Zonneveld-Woelinga (tel: 013-5146111)

Agenda