“Vastberaden op weg” – Kerkdienst met ‘preek van de leek’

“Vastberaden op weg” – Kerkdienst met ‘preek van de leek’
Datum
26 juni 2016
Tijd
11:00 uur
Locatie
Eindhoven

Op zondag 26 juni zal de heer Victor Scheffers in de kerkdienst een ‘preek van de leek’ houden. Hij zal dat doen aan de hand van het thema “Vastberaden op weg naar Jeruzalem”, dat hij ontleent aan de lezingen van het leesrooster. Aan dit thema zal hij invulling geven vanuit zijn loopbaan bij Justitia et Pax in de afgelopen 32 jaar.

Graag introduceren wij hem als volgt.

Op 30 september 2015 nam Victor Scheffers afscheid van de mensenrechtenorganisatie Justice and Peace Nederland. Als secretaris van de bisschoppelijke adviescommissie Justitia et Pax Nederland en als directeur heeft hij zich gedurende meer dan dertig jaar ingezet voor mensenrechten en sociale gerechtigheid in eigen land en wereldwijd. In die functie adviseerde hij de Nederlandse RK bisschoppen over sociale vraagstukken in onze eigen samenleving zoals armoede en sociale uitsluiting, en het vluchtelingen- en asielbeleid. Ook internationaal was hij actief: hij ondersteunde bisschoppen en Justitia-et-Pax-commissies in Europa en andere continenten met trainingsprogramma’s en workshops over de katholieke sociale leer en mensenrechten, waarheid en verzoening, en opbouw van een rechtvaardige samenleving.

Bisschop Gerard de Korte schreef bij het afscheid van Victor Scheffers: “Ruim 8 jaar ben ik binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor Kerk en Samenleving. In dat kader heb ik Victor leren kennen als een bevlogen verdediger van de mensenrechten. En dat al 32 jaar! Soms worden successen behaald, maar vaak ook waren er teleurstellingen. De ene bron van ellende wordt gedempt en de volgende ontstaat weer. In deze dagen denken wij allemaal aan de miljoenen vluchtelingen in en buiten Syrië. Mensenrechtenwerk vraagt om volharding. En dat kan alleen als er bezieling is. Je moet je eigen ziel voeden om geen technocraat of bureaucraat te worden. Voor Victor is dat zonder twijfel zijn katholieke geloofsovertuiging. Daarin vond en vindt hij de kracht om stug vol te houden en door te gaan. Justice and Peace heeft een vruchtbare werkwijze ontwikkeld. Want zij werkt altijd op lokaal en persoonlijk niveau. Anders gezegd; Justice and Peace werkt vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod. Mensen hebben hun eigen kracht. En Justice and Peace sluit aan bij de vragen van lokale mensenrechtenverdedigers.”

Agenda