Vrijheid en Vriendschap

Vrijheid en Vriendschap
Datum 17 september 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur

Vrijheid en Vriendschap
Lezing en debat met Geert Jan Blanken

De lezing wordt gehouden door Geert Jan Blanken hoofdredacteur televisie bij de Evangelische Omroep. Hij studeerde wijsgerige- historische pedagogiek. Geert heeft vooral belangstelling voor de psychologische aspecten van het christelijk geloof.

De lezing is op dinsdag 17 september om 20.00 uur in de remonstrantse kerk aan de Dommelhoefstraat 1a in Eindhoven.

In een boek uit 1846 schetst Søren Kierkegaard wat er gebeurt in een samenleving waarin mensen veel individuele vrijheid hebben, maar geen gezonde verhouding tot zichzelf: dan ontstaat de massamens. Als weinig anderen voor en na hem signaleert Kierkegaard die vreemde tegenstelling die ons mensen eigen is: we willen vrij zijn, maar schrikken terug voor echte vrijheid. We zeggen individu en uniek te (willen) zijn, maar we verschuilen ons bij elkaar. En let op, zegt Kierkegaard: de massa kent geen echte verbondenheid. Pas als mensen echt zichzelf zijn, en dat is iets anders dan wat de moderne tijd onder ‘jezelf zijn’ verstaat, kan er sprake zijn van verbinding, van liefde zelfs.

 

Op 17 september hopen we samen na te denken over wat Kierkegaard anno 2019 te zeggen heeft over een van de mooiste menselijke gaven en opgaven: vrijheid.  Een thema dat speciaal aandacht krijgt in het jaar dat het Zuiden van Nederland 75-jaar geleden bevrijd werd. En wellicht ook omdat de Remonstranten dit jaar 400 jaar bestaan.

 

In het kader van Remonstranten 400 jaar verschenen eerder dit jaar de 5 v’s. De nieuwe 5 artikelen van de remonstranten. Ze gaan over vrijheid en verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Tussen (individuele) vrijheid en vriendschap (niet in de zin van Facebook vrienden, wel in de zin van gemeenschap) ligt een spanning. Over die spanning gaat de lezing van Blanken en gaan we met elkaar in debat. Remonstranten staan bekend als gedreven en mondige kikkers, springend rond een grote kruiwagen. Nooit verlegen om een doordachte mening, gehecht aan individuele vrijheid, maar ook verlangend naar een inspirerende gemeenschap. Verlangend naar iets dat van de andere kant komt. Wat zijn kansen en bedreigingen?
Wat voor tips heeft Kierkegaard-kenner Blanken voor ons?

Geert Jan Blanken (1957) studeerde wijsgerig-historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was werkzaam in het HBO-onderwijs, het kerkelijk jeugdwerk en als communicatietrainer/adviseur. Op dit moment werkt hij als hij als hoofdredacteur televisie bij de Evangelische Omroep. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de psychologische aspecten van het Christelijk geloof, zoals die ruimschoots aan bod komen in het werk van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Over hem schreef Blanken artikelen voor Filosofie Magazine en publiceerde hij Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk, waarvan de derde druk in 2013 bij uitgeverij Ambo verscheen.

https://www.youtube.com/watch?v=ocNcEDxk6iQ

Op 17 september om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Het is gratis, maar er is ruimte voor een vrijwillige bijdrage.

Agenda