Vrouwencontact

Vrouwencontact
Datum 15 oktober 2019
Tijd 14:00 uur

VROUWENCONTACT
dinsdag 15 oktober

De eerste bijeenkomst van het Vrouwencontact vindt plaats op
15 oktober aanstaande. We starten het nieuwe seizoen met een
bijeenkomst met onze predikante, Sigrid Coenradie.
Ook is er gelegenheid onze zomerervaringen met elkaar te delen.

Zoals gewoonlijk staat de thee om half twee klaar en beginnen we
om twee uur. Om 4 uur sluiten we af.

Iedereen is van harte welkom om dit nieuwe seizoen in te luiden.
Ook de doopsgezinden en de lutheranen zijn van harte welkom.

Informatie bij Marijke Stoppelenburg, tel 040-2411992,
of e-mail m.g.stoppelenburg@kpnmail.nl

Marie Therese Nispel-van der Schoot

Agenda