Workshop ‘Lezen en schrijven met Thomas’

Workshop ‘Lezen en schrijven met Thomas’
Datum 9 februari 2016

In de jaren 50 werd in de Egyptische plaats Nag Hammadi een groot aantal antieke geschriften ontdekt. Een van die geschriften is het evangelie van Thomas. Hoewel het lastig is om precies vast te stellen hoe oud dat evangelie is, lijkt het van vergelijkbare ouderdom als de bijbelse evangelën. Dat roept vragen op. Wat is de status van deze tekst? Hoe verhoudt die zich tot de bekende evangeliën? Wat kunnen we er eigenlijk mee? Sinds de ontdekking hebben velen zich met deze vragen bezig gehouden.

In deze workshop gaan we ons met twee ervan bezig houden. Op 26 januari hadden we het erover hoe de schrijver naar zijn eigen tijd keek. Deze avond gaan we verder met de manier waarop de tekst werd gebruikt. Rondtrekkende predikers gebruikten de tekst als geheugensteuntje voor hun eigen verhalen. Ze vervlochten die met de teksten. Zo probeerden ze bij Jezus’ stem te komen en die opnieuw tot leven te brengen. We zullen zelf aan de slag gaan met de manier waarop de teksten werden gebruikt en een kort stuk schrijven.

Agenda