Lunchbijeenkomst

Datum 9 augustus 2018
Tijd 12:00 - 14:00 uur
Locatie Dommelhoefstraat 1a
Entree
gratis

In het religieuze landschap valt er een veelheid van benaderingen en  stromingen te ontwaren. Enerzijds weerspiegelt de rijkdom van gezichtspunten de creativiteit van de zoekende mens naar het laatste waarom, anderzijds raakt vooral de niet gelovige makkelijk het spoor bijster bij deze niet te overziene hoeveelheid geloofsontwerpen waarop deze makkelijk zal antwoorden met scepticisme of afwijzing. Hoe dan ook remonstranten staan in de traditie waarin het open staan en waardering voor inspirerende ideeën van elders hoog in het vaandel staat. Zonder relativerend te beweren dat alles op het zelfde neerkomt huldigen ze graag het besef dat kennismaking met andere gedachten verrijkend kan zijn  voor eigen uitgangspunten. Het zoeken naar een gemeenschappelijke streven (een onderliggend Godsbeeld, dat mensen echt vrij maakt) kan stimulerend werken.

Wellicht is voor de meeste mensen de getalsmatig kleine Bahá ‘i gemeenschap een volmaakt onbekende grootheid. Ze zijn te typeren als een 19e eeuwse modernistische hervorming van de Iraanse vormgeving van de islam met alle nadruk op het universele van alle grote wereldgodsdiensten als ook met een mystieke component. Het geloof is gebaseerd op de leringen van Bahá u’ lláh. Zijn volgelingen nemen aan dat zijn reflecties goddelijk geïnspireerd zijn. Het bereiken van universele vrede waarbij alle volkeren op aarde ras, klasse, cultuur en godsdienst in harmonie zullen samenleven is het hoogste doel van het  Bahá ‘i geloof. Bahá u’ lláh benadrukte dat goddelijke openbaring een voortschrijdend proces is, afhankelijk van het bevattingsvermogen van de mensheid in opeenvolgende culturen. Alle godsdiensten berusten op openbaringen uit dezelfde Bron. Hij legt uit: “Enig schijnbaar verschil (tussen Boodschappers van God) moet worden toegeschreven aan het verschil in ontvankelijkheid van een eeuwig veranderende wereld”.

Frans Devilee, 25 jaar als creatief therapeut gewerkt op de Woenselse Poort zal op deze bijeenkomst het gedachtegoed van de Bahá ‘i toelichten ook concreet vanuit zijn praktijk van  het werken met beschadigde mensen. Hij wordt hierbij begeleid door Ingrid Balk die vooral een korte historisch en theoretisch overzicht zal schetsen van deze beweging. In de ontspannen sfeer van de zomerse bijeenkomst gaat het natuurlijk niet om de discussie maar vooral om de ontmoeting. Mensen groeien door waardering te geven en te ontvangen. Welnu Ieder gesprek dient met waardering te beginnen.

Het is een informele lunch-bijeenkomst. Na of tijdens de lezing kan er worden gediscussieerd en is er  gelegenheid tot het stellen van vragen. Voorafgaand aan de lezing wordt het zelf meegebrachte brood, bij mooi weer in de tuin, opgegeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Harry Raap

Agenda