Zomerbijeenkomst: Lesgeven binnen de context van passend onderwijs: een uitdaging!

Zomerbijeenkomst: Lesgeven binnen de context van passend onderwijs: een uitdaging!
Datum
2 augustus 2016
Tijd
12:00 uur

Er is veel veranderd in het basisonderwijs de laatste jaren .
Door een gepland cyclisch proces worden de behoeften van leerlingen in kaart gebracht. Hoe kun je in de aanpak hierop aansluiten? Welke rol spelen de leerkracht, intern begeleider en de directeur? Waar ligt de grens tussen onderwijs op maat en het behalen van de door de inspectie verwachte resultaten? Hoe komt een advies voor het voorgezet onderwijs tot stand? Er is veel veranderd in het basisonderwijs de laatste jaren. Dit is een aantal vragen die aan de orde komt tijdens de zomerbijeenkomst over het basisonderwijs.

Agenda