2 november 2018

400 jaar synode – 11 november Dordrecht

Geschreven door willem

400 jaar synode – 11 november dienst

Historische dag in Dordt: na 400 jaar reiken we elkaar de hand
Op 11 november organiseren de Grote Kerk gemeente Dordrecht en de Remonstrantse gemeente Dordrecht samen een dienst in de Grote Kerk van Dordrecht.
400 jaar geleden werd in deze kerk de Dordtse Synode geopend en in deze dienst willen we stilstaan bij de 400 jaar die er sindsdien verstreken zijn.
Onze eerdere aankondiging leverde veel positieve reacties op. We hopen natuurlijk dat dit zich vertaalt naar veel deelnemers. Wij gaan er alles aan doen om het voor iedereen de moeite waard te maken om naar Dordrecht te komen. Voor deze speciale gelegenheid creëren we met kleding en muziek een 17e eeuwse sfeer en bereiden we een interessant (grotendeels gratis) dagprogramma voor.
De geschiedenis in vogelvlucht
Polarisatie is van alle tijden. Vierhonderd jaar geleden liep het hoog op tussen de zogenaamde ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’. In de Hollandse steden van de jonge republiek der Nederlanden werd de sfeer steeds grimmiger tussen remonstranten en contra-remonstranten. Om de zaak niet uit de hand te laten lopen, stelden de stadsbestuurders zelfs ‘waardgelders’ (een eigen leger) aan die de twistende gelovigen uit elkaar moesten houden. Prins Maurits maakte daar in 1617 als stadhouder (en hoofd van de legerleiding) een einde aan, verving een groot deel van de stadsbesturen en belegde een synode in Dordrecht om de religieuze verdeeldheid te beëindigen en voor eens en altijd duidelijkheid (en rust) te scheppen.
De uitkomst van deze synode in het voorjaar van 1619 is vastgelegd in de zogenaamde Dordtse Leerregels, die vooral een antwoord was op de vijf Remonstrantse punten. De contra-remonstranten kregen daarmee het gelijk aan hun kant. De remonstrantse predikanten moesten een ‘acte van cessatie’ ondertekenen, waarin zij onder meer afstand namen van hun ambt en de remonstrantse leer. Zij die weigerden werden verbannen (een tiental prominente remonstranten, waaronder dominee Uyttenbogaert). Kort na de synode werd landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld onthoofd en Hugo de Groot in Slot Loevestein levenslang gevangen genomen. Binnen enkele decennia verschenen er weer remonstranten in de republiek, maar formeel is deze breuk nooit gerepareerd.
Waarom dit evenement?
We organiseren dit evenement omdat het in november exact 400 jaar geleden is dat de Synode in Dordrecht bijeen werd geroepen. De plek waar de synode werd geopend – de Grote Kerk of OLV Kerk – bestaat nog steeds. Met elkaar willen we laten zien dat de Remonstranten er nog steeds zijn en dat het anno 2018 wel mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en dat wij verdraagzaam naar elkaar kunnen luisteren zonder vooroordeel.
Programma
10.00 Een delegatie van remonstranten in 17e eeuwse kleding vaart de stad Dordrecht binnen.
Aan de kade worden zij opgewacht door de verzamelde broeders uit Nederland. Gezamenlijk wandelen zijn naar de Grote Kerk.
10.30 Presentatie rond de akte van Cessatie.
11.00 Gezamenlijke dienst Grote Kerkgemeente en de Remonstranten Dordrecht.
Thema: vrijheid en verdraagzaamheid.
12.15 Lunch in de Grote Kerk
14.00 Middagprogramma (in twee groepen)
Mogelijkheid tot bezoek aan tentoonstelling Werk, bid en bewonder over kunst & Calvinisme of bezoek aan Te kunst & te keur in het Hof van Nederland.
en
een 17e eeuws concert van het De Witt Consort in de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat.
Kosten
Zowel in de Grote Kerk als in de Remonstrantse Kerk zorgen wij dat er iets te eten en te drinken voor u is. Remonstranten krijgen korting op de toegang van de musea, maar neem uw Museumjaarkaart ook mee als u die bezit.
Vraag aan u
We hopen van harte dat u aan deze historische dag in Dordt wilt bijdragen en deelnemen. Graag hoor ik zo snel mogelijk van u met hoeveel mensen u ongeveer de Remonstrantse delegatie in Dordrecht wilt opwachten aan de kade. Mocht u over 17e eeuwse kleding beschikken, dan mag u die natuurlijk op die dag dragen. Heeft u belangstelling om kleding te huren, dan kunnen wij hierin bemiddelen.
Aanmelden kan via projecten@remonstrant.nlnt bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te g

Plaats een reactie

Gerelateerd