30 december 2015

Website

Welkom op de nieuwe website.

Vanaf 1 januari  wordt de oude website van onze gemeente niet meer geactualiseerd. We hebben een nieuwe website. U kunt die vinden onder: https://eindhoven.remonstranten.nl

De nieuwe website is een initiatief van het Landelijk Bureau. De website lijkt ook heel veel op de landelijke site. De belangrijkste vernieuwing is de presentatie van de informatie: weinig woorden en veel plaatjes. De informatie die vroeger onder de tab “over ons” stond, staat nu onder “wiki”.

De vernieuwing kost nogal wat tijd. Maak daarom gebruik van de website en stuur de informatie niet alleen naar Vensters Open. De informatie die wordt ontvangen, staat binnen enkele dagen op de site. Stuur de informatie naar mij: a.j.fuderer[at]gmail.com en naar w.stoppelenburg@kpnplanet.nl. Voorstellen voor de verbetering van de site zijn meer dan welkom.

Uw webmaster
Andreas Fuderer

Gerelateerd