25 juni 2020

daggedachte 25 juni 2020

Geschreven door willem

 

gesprek

 

Verlos ons van de boze

Arjan Broers (katholiek) en Lody van de Kamp (joods rabbijn) in gesprek over een van de beden uit het Onze Vader: ‘Verlos ons van de boze’. Een fragment:

Arjan: ‘Ik ben een katholiek van na het Tweede Vaticaans Concilie en heb maar één keer in mijn leven gebiecht. Toen liep ik rond met een kwaadheid die me neerdrukte en me maar niet losliet. De priester in kwestie luisterde goed naar mijn verhaal en mijn worsteling, daarna spraken we samen een ritueel gebed uit en toen wed het me namens God kwijtgescholden. Dat was een indrukwekkend moment, de kracht die het bleek te hebben. Ik was heel stil daarna. En de beklemming was weg. Ik was als het ware verzoend met het kwaad, het feit dat het gebeurd was.’

Lody: ‘Ik herken wat je vertelt over de kracht van vergeving. Je gaat de fout in, je doet je best het te herstellen en het beter te doen, en dan zet je er een streep onder. En als jij dat doet, dan doet G’d het ook.’

Arjan: ‘Is er in het jodendom ook de biecht, zoals ik die ken?’

Lody: ‘In het jodendom hebben wij ook een biecht, alleen niet door tussenkomst van een persoon, maar rechtstreeks tot G’d.  (…)

Arjan: ‘Je zegt: als ik er een streep onder zet, doet God dat ook. Ik zou het andersom zeggen: omdat God er een streep onder z

et, kan ik het ook doen. Oftewel: omdat God zo barmhartig is, moet ik dat mezelf ook gunnen.’

Lody: ”In het reine komen met het kwaad begint met kijken in je eigen ziel. Dan weet je hoe het met je is, als je eerlijk bent. Je ziel is een stuk goddelijkheid in jou en je geweten is een instrument dat helpt om het goede te doen. Net als je schuldgevoel. En trouwens ook het vermogen om te vergeten – stel je toch eens voor dat we alles zouden onthouden wat er mis gaat!’

 

uit: Slow Food. Broodnodige gesprekken over het Onze Vader. Redactie: Claartje Kruijff (2018).

afbeelding: Vrijzinnige Kerstbundel (2018)

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

Gerelateerd