16 april 2016

24 april ‘Verstoorde levens’

Geschreven door Martijn Junte

Een dienst rond teksten van Etty Hillesum en Andreas Burnier

Ik zal je een ding beloven, God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen om de toekomst niet als evenzovele zware gewichten aan de dag van het heden hangen, maar dat kost een zekere moeite. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg.’ (Etty Hillesum)

Wat je niet moet loslaten op aarde is het verdriet om wat verloren gaat: eerst je herinnering aan het wijde, voorgeboortelijke land van herkomst, dan de herinneringen aan die herinnering, dan de herinnering daaraan, ad infinitum.’ (Andreas Burnier)

Andreas Burnier en Etty Hillesum, hun beider leven is getekend door de oorlog. Hun beider schrijven is een weerslag van hun leven met de verschrikking. Etty Hillesum aanvaardde vrijwillig haar lot. Andreas Burnier overleefde door zich talloze malen aan te passen aan nieuwe omstandigheden in verschillende onderduikadressen. Hoe verschillend hun levensloop ook was, beiden leidden een leven dat verstoord werd door de oorlog. Bovendien geldt voor beide dat religie, geloof gaandeweg een centrale betekenis verkreeg.

In deze dienst op 24 april 2016 gaan ds Yvonne Hiemstra en ds Martijn Junte voor. Ze lezen elkaars teksten en houden er een korte overdenking over.

Gerelateerd