24 januari 2019

Preek van de Leek

Dries van Agt 

De oud-premier houdt de Preek van de Leek op zondag 3 maart aanstaande in het remonstrantse kerkgebouw, Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL in Eindhoven. Aanvang 11.00 uur.
Het thema is: Welgevoeglijkheid in tijden van populisme

Hij zal pleiten voor een fatsoenlijk taalgebruik. Ook in tijden van toenemend populisme. Dries van Agt is zelf bekend om zijn correcte, bloemrijke en soms wat ouderwetse taalgebruik. Het is een actueel thema nu de verruwing van omgangsvormen toeneemt. Het schelden op sociale media is aan de orde van de dag. Ook in de Tweede Kamer wordt soms grof op de man gespeeld.
Het is soms verleidelijk om stevige taal te bezigen. Zeker ook voor politici in de aanloop naar verkiezingen. Of is het een menselijk trekje van ons allemaal om populair te willen zijn? Wat kunnen wij als kiezer doen om ons niet in de luren te laten leggen?

In de Volkskrant stond onlangs het volgende:
“Jongen, schaam je één keer flink en doe het nooit meer.” Met deze woorden wees oud-premier Dries van Agt (CDA) zijn verre opvolger Mark Rutte (VVD) terecht die zei dat hij de relschoppers bij de jaarwisseling “het liefst persoonlijk in elkaar had willen slaan.”

Van Agt is in Geldrop geboren en was leerling van het Augustinianum in Eindhoven. Hij was: advocaat, hoogleraar, minister van justitie, lijsttrekker voor het CDA, minister president, vertegenwoordiger van de Verenigde Naties en Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

Dries van Agt was ministerpresident ( zie foto) van 1977 tot 1982 Hij gaf leiding aan het eerste kabinet Van Agt van 1977-1981, het kabinet  werd ondanks de grote verkiezingsoverwinning van de PvdA gevormd door het CDA en de VVD. Het tweede kabinet Van Agt bestond uit ministers van CDA, PvdA en D66. Het regeerde van 1981-1982, met Joop den Uyl, die als vicepremier en “superminister” van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder Van Agt moest dienen. Hun politieke en karakterverschillen leidden tot diverse aanvaringen en in mei 1982 viel het kabinet. Daarna ging het kabinet waarin de PvdA-ministers werden vervangen door als het derde kabinet Van Agt, met als voornaamste taak het voorbereiden van nieuwe verkiezingen.

In 2002 behoorde Van Agt tot de duizenden ondertekenaars van een petitie waarin de stichting Stop de Bezetting ontruiming van de door Israël bezette gebieden eiste. Ook maakte hij enige tijd deel uit van het comité van aanbeveling van deze stichting. In juni 2005 verscheen een opinieartikel van Van Agt in de Volkskrant onder de titel “Een schreeuw om recht voor de Palestijnen”.

De liturgie wordt verzorgd door Ds Sigrid Coenradie. Na de dienst is er gelegenheid om bij een kop koffie na te praten. De entree is gratis, maar er wordt gecollecteerd voor de landelijke remonstrantse organisatie.

Gerelateerd