17 oktober 2018

Liedboekdienst 21 oktober

Het Liedboek voor de Kerken werd uitgebracht in 1973, als opvolger van de  psalm- en gezangenbundels van de hervormde en gereformeerde Kerken. Het bevatte de 150 psalmen en 491 gezangen. De totstandkoming en uitgave van het liedboek stond onder auspiciën van de interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Bekende gezangdichters van het Liedboek waren Jan de Wit, Willem Barnard, Ad den Besten, Klaas Hanzen Heeroma, Jan Willem Schulte Nordholt en Huub Oosterhuis.  In reactie op de groeiende behoefte aan nieuwe liederen bracht de ISK in 2005 de bundel Tussentijds uit. Dit was een aanvulling van 217 liederen op het Liedboek van 1973. In 2013 werd het Liedboek opgevolgd door het Nieuwe Liedboek– zingen en bidden in huis en kerk  ( het “Liedboek 2013”).

Peter van der Woude onze organist en ook neerlandicus zal in de dienst van 21 oktober tekst en melodie van een aantal ( merendeels bekende)  liederen bespreken. Van elk lied zullen na de toelichting enkele coupletten worden gezongen ( begeleid op de piano, voor des sprekers gemak).

‘Zingen is twee keer bidden’ Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Augustinus. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee mensen in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking kunnen brengen. Zingen is bij uitstek gemeenschap vormend, zeker ook in de eredienst. Komen dus!

Harry Raap

Plaats een reactie

Gerelateerd