2 februari 2020

Preek van de Leek

Geschreven door willem

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan
/ mw.ds. Sigrid Coenradie

PREEK VAN DE LEEK
Zondag 16 februari

In deze dienst zal Alexander Rinnooy Kan de preek verzorgen.
Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA en tot voor kort lid van de Eerste Kamer voor D66. Het meest bekend is hij door zijn functies als voorzitter en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW. Verder was hij rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de raad van bestuur van ING.
In 2018 verscheen van zijn hand het boek Bordjes duiken: ervaringen van een optimist.

Zijn overdenking gaat over ‘schaarse talenten’. Wat is de betekenis van de gelijkenis van talenten in een onzekere en stressvolle wereld?

Collecte: Stadspastoraat

Gerelateerd