16 maart 2019

Queer de bijbel lezen

Geschreven door willem

26 maart en 9 april van 19.30-21 uur
In de remonstrantse kerk aan de Dommelhoefstraat 1a in Eindhoven.

Queer de bijbel lezen

Van de Nashville-verklaring nemen de remonstranten afstand. Zij menen dat er een meer inclusieve manier is om de bijbel te lezen. Daarom bieden zij twee avonden aan waarop we samen de bijbel lezen vanuit het perspectief van seksuele diversiteit.
Queer, dat wil zeggen: tegendraads, de geuzennaam voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Net zoals vrouwen binnen de feministische theologie en armen binnen de bevrijdingstheologie, kunnen LHBTI’ ers de bijbel lezen vanuit hun specifieke context. Dat levert verrassende inzichten op, die ook voor heteroseksuelen van belang zijn. Het kan de dominantie en hiërarchie in seksuele verhoudingen bloot leggen.
We bekijken de context van de bijbel. In welke tijd en cultuur werd die geschreven? Staat er wat er staat? En we bekijken onze eigen tijd en cultuur. Naast het queer lezen van bijbelteksten, komt ook de eigen positie van deelnemers, belangen en interesses. Door welke bril lezen we de bijbel? En wat levert een nieuwe blik ons op?
De avond op 26 maart gaat over verhalen uit het oude testament. De avond op 9 april over verhalen uit het nieuwe testament. De avonden zijn apart van elkaar te bezoeken. Deelname 5 euro (inclusief koffie en thee), voor remonstranten gratis.

Gerelateerd