23 januari 2018

Stichting leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Voor wie is de hulp bestemd?

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, die wonen in Eindhoven. Het netto besteedbaar (gezins)inkomen is vergelijkbaar met de hoogte van een bijstandsuitkering of maximaal 120% daarvan.

Beloningsbeleid

Leergeld Eindhoven heeft een onbezoldigd bestuur. Daarnaast heeft zij een klein bureau met 2 werkneemsters (0,88 fte), die gesalarieerd worden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Het collectedoel voor 18 en 25 februari en 11 en 18 maart is de Stichting Leergeld.

De Diaconiecommissie

Plaats een reactie

Gerelateerd