23 april 2016

“Woorden voor de tussentijd”

Geschreven door Martijn Junte

“Dit woord houdt jullie in leven.” (Dt. 32, 47)

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gekenmerkt door een spanning. Het is de spanning tussen enerzijds het afscheid van het vertrouwde en anderzijds de verwachting van het nieuwe. Dat nieuwe zal het oude niet doen verbleken of vergeten. Integendeel: het nieuwe zal het oude in herinnering en levend houden. Het oude gaat door, zij het onder een nieuw voorteken. Deze spanning tussen verlatenheid en hoop komt vaker voor in de Bijbel, zoals bij Mozes en Elia. Op 8 mei staan we stil bij het afscheid van Mozes. Hij wijst niet alleen een opvolger aan, maar vervat zijn erfenis in een lied, een gedicht. Dit gedicht zal de schatbewaarder zijn voor de komende generaties. Woorden zijn de leeftocht voor de tussentijd. –

Voorganger: dr. Eric Corsius.

Collecte: Vluchtelingen in de knel

Gerelateerd