Jaarprogramma 2015/2016

JULI

Woensdag 15 juli Zomerbijeenkomst – Leven en werken van Erasmus

Tijd en plaats: 12 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: Dick Veldkamp.

AUGUSTUS

Woensdag 19 augustus Zomerbijeenkomst – Kilimanjaro wonen

Tijd en plaats: 12 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: mevr. Hesen.

Woensdag 19 augustus Leesgroep Faust.

We bespreken dan de tweede helft van Faust I. In het najaar worden er nog bijeenkomsten gehouden rond deel II. Deze worden afgespro-ken op 19 augustus.

Tijd en plaats: 20.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Coördi-nator:Eric Corsius eric_corsius@hotmail.com en 06 4865 1149

SEPTEMBER

Dinsdag 15 september Wijkavond 1

Op verzoek worden er in het najaar wijkavonden georganiseerd. Bij de publicatie van het jaarprogramma was er niets meer bekend dan de data. Nadere informatie volgt.

Zaterdag 19 september Solness van Ibsen door het Nationale Toneel

Tijd en plaats: 20.00 uur. Grote Zaal Parktheater te Eindhoven.

Zondag 20 september Bezinningsdienst rond het thema vrede

Een bijzondere bezinningsdienst waarin alle commissies van de Re-monstrantse Gemeente Eindhoven Samenwerken. Deze keer rond het thema vrede naar aanleiding van de vredesweek. Een dienst van be-zinning naar aanleiding van fragmenten uit Samsara (2013) Ron Fric-ke & Mark Magidson. Tijd en plaats: 11.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Organisatie: Martijn Junte en Johanneke van Empel.

Vrijdag 25 september Thema-activiteit Syrie

Midden in het leven: bijeenkomsten van maaltijd, verbeelding, film en gesprek. Deze avond naast een speelfilm een korte documentaire. Het is een bijeenkomst in het kader van het najaarsthema Syrië. Morning fears, night chants (2012) Salma Aldairy, Roula Ladqani (IDFA doc. Engelstalig) – Syrië enLa petite Jérusalem (2005) Karin Albou – Frank-rijk

Tijd en plaats: 18.00/19.30 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleiders: Klaas en Lieneke Reijenga

Inlichtingen:Truus lodewijk;truitje59@hotmail.com 

Een week voor de films gaat er een informatieve herinneringsmail rond.

Zondag 27 september Startzondag

We beginnen het jaar met onze vrienden uit Zuid-Limburg met een dienst in Eijsden. De werkgroep Zuid-Limburg en de PKN gemeente daar werken goed samen. Na de dienst is er een bescheiden dagpro-gramma. Voor wie niet op eigen gelegenheid kan gaan wordt vervoer geregeld.

Tijd en plaats: 10.00 uur. PKN Eijsden. Voorganger: Christiane Berk-vens-Stevelinck. Coördinator: Martijn Junte

OKTOBER

Donderdag 8 oktober Wijkavond 2

Op verzoek worden er in het najaar wijkavonden georganiseerd. Bij de publicatie van het jaarprogramma was er niets meer bekend dan de data. Nadere informatie volgt.

Donderdag 15 oktober Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Zondag 18 oktober Themadienst (ge)Weldadig – over het uithou-den met jezelf, religie en geweld

Deze dienst over religieus geweld wordt voorbereid door Martijn Junte en Harry Brandsma, justitie-predikant, theatermaker en voormalig peaceworker in Belfast Noord-Ierland.

Tijd en plaats: 11.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Voorganger: Martijn Junte 

Dinsdag 20 oktober Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Dinsdag 27 oktober Wijkavond 3

Op verzoek worden er in het najaar wijkavonden georganiseerd. Bij de publicatie van het jaarprogramma was er niets meer bekend dan de data. Nadere informatie volgt.

NOVEMBER

Vrijdag 6 november De tedere humanist

Midden in het leven: bijeenkomsten van maaltijd, verbeelding, film en gesprek. Deze avond is een bijeenkomst rond het thema Allerzielen. Still Walking – Aruitemo aruitemo (2008) Hirokazu Kore-eda – Japan

Tijd en plaats: 18.00/19.30 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleiders: Gusta Sieverink en Guus Réz.

Donderdag 12 november Wijkavond 4

Op veler verzoek worden er in het najaar wijkavonden georganiseerd. Bij de publicatie van het jaarprogramma was er niets meer bekend dan de data. Nadere informatie volgt.

Zondag 15 november Preek van de Leek – Désanne van Bredero-de

Désanne van Brederode is denker, schrijver, TV-columniste en lid van Het Syrische Comité. Ze zal ons verrassen met een preek op basis van de lezingen van de dag.

Tijd en plaats: 11.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Organisatie: Eric Corsius.

Dinsdag 17 november Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 19 november Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Zondag 22 november Eeuwigheidszondag – Herdenking van de overledenen

Een dienst voor Jong en Oud waarin we met elkaar gedenken wie het afgelopen jaar overleden.

Tijd en plaats: 11.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Voorganger: Martijn Junte

Dinsdag 8 december Glazen Speelgoed van Tennessee Williams door Toneelgroep Amsterdam

Tijd en plaats: 20.00 uur. Grote Zaal Parktheater te Eindhoven.

Dinsdag 15 december Remonstrants Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 17 december Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Zondag 20 december Kerstherberg

Een dienst voor Jong en Oud met de bekende ingrediënten: drankjes, hapjes en snoepjes; knutselen, verhalen en liedjes; ouders, kinderen en kleinkinderen.

Tijd en plaats: 14.30 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Voorganger: Martijn Junte

Donderdag 24 december Kerstnachtdienst

Tijd en plaats: 19.45 uur. Dommelhoefstraat 1a Eindhoven.

Voorganger: Martijn Junte.

2016

JANUARI

Vrijdag 8 januari  Lourdes

Midden in het leven: bijeenkomsten van maaltijd, verbeelding, film en gesprek. Deze avond is een bijeenkomst over pelgrimage rond het the-ma Onderweg. Lourdes (2009) Jessica Hausner – Oosten-rijk/Frankrijk/Duitsland

Tijd en plaats: 18.00/19.30 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: Harry Raap

Dinsdag 19 januari Remonstrants Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 21 januari Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. 

Dinsdag 26 januari Het evangelie van Thomas

De eerste van twee bijeenkomsten over het evangelie van Thomas. Nadere informatie volgt.

Tijd en plaats: Nadere info volgt. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: Martijn Junte.

Zondag 31 januari Preek van de Leek – Pieter Omzigt

Een preek door een verrassende voorganger die een preek houdt op basis van de lezingen van de dag.

Tijd en plaats: 11.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Organisatie: Eric Corsius.

FEBRUARI

Dinsdag 2 februari De revisor naar Nikolaj Gogol door het Natio-nale Toneel

Tijd en plaats: 20.00 uur. Grote Zaal Parktheater te Eindhoven.

Dinsdag 9 februari Het evangelie van Thomas

De tweede van twee bijeenkomsten over het evangelie van Thomas. Nadere informatie volgt.

Tijd en plaats: Nadere info volgt. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: Martijn Junte.

Dinsdag 16 februari Remonstrants Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 18 februari Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Zondag 28 februari Arminiusdienst

Een gezamenlijke dienst van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven en de Landelijke Remonstrantse Jongerengemeente Arminius.

Tijd en plaats: 11.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Voorgangers Martijn Junte en Japke van Malden.

MAART

Vrijdag 4 maart  De ziel onderweg

Midden in het leven: bijeenkomsten van maaltijd, verbeelding, film en gesprek. Deze avond is een bijeenkomst rond het thema Onderweg.

Le quattro volte (2010) Michelangelo Frammartino –

Italië/Duitsland/Zwitserland
Tijd en plaats: 18.00/19.30 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: Eric Corsius

Dinsdag 15 maart Remonstrants Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 17 maart Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Zondag 20 maart Palmpasen

Een dienst voor Jong en Oud waarin het verhaal van de koning op de ezel wordt verteld. Tijdens de dienst word geknutseld door de jeugd en paastakken versierd door de jongste kinderen.

Tijd en plaats: 10.30 uur in het kerkgebouw aan de Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven

Donderdag 24 maart – Zondag 27 maart De goede week en Pasen

Met de Lutherse Gemeente Eindhoven en de Doopsgezinde Gemeen-te Eindhoven vieren we de Goede Week en Pasen. We verzorgen ie-der een vesperdienst en vieren gezamenlijk Pasen.

Tijd en plaats: 10.30 uur in het remonstrantse kerkgebouw aan de Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven (m.u.v. 24 maart in de Doopsge-zinde Kerk Jan Luikenstraat 46 te Eindhoven).

Vrijdag 25 maart Lulu van Frank Wedekind door Toneelgroep Oostpool

Tijd en plaats: 20.30 uur, Philipszaal Parktheater te Eindhoven.

APRIL

Dinsdag 19 april Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 21 april Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Zondag 24 april Bezinningsdienst ‘Het verstoorde leven’

Eerste dienst van herdenken, vieren en herinneren. Centraal staan de dagboeken van Etty Hillesum.

Tijd en plaats: 11.00. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. ds. Yvonne Hiemstra en ds. Martijn Junte.
 MEI

Zondag 1 mei Ontjoodst door de wetenschap : de biologische on-zin van het rasbegrip

Tweede dienst van herdenken, vieren en herinneren. We beginnen met een korte dienst. Daarna volgt een inleiding over het leven en werk van fysisch antropoloog Arie de Froe die in de oorlog vele joden het leven redde.

Tijd en plaats: 11.00 uur in het kerkgebouw aan de Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Voorganger: At Ipenburg. Inleider: Machteld Roede.

Zondag 15 mei Pinksteren – Buitendag

Een dag voor Jong en Oud. De dag wordt begonnen met een korte dienst. Daarna wordt met een buitendag het seizoen feestelijk afgeslo-ten.

Tijd en plaats: Aanvang 11.00. Details over tijd en plaats volgen te zij-ner tijd.

Dinsdag 17 mei Vrouwencontact

Tijd en plaats: 14.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Donderdag 19 mei Mannenlunch

Tijd en plaats: 12.00 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

Vrijdag 20 mei  Generaties onderweg naar Mekka

Midden in het leven: bijeenkomsten van maaltijd, verbeelding,film en gesprek. Deze avond is een bijeenkomst rond het thema Onderweg. TED-Lezing Sadettin Kirmiziyüz en Le grand voyage (2004) Ismaël Ferroukhi – Frankrijk

Tijd en plaats: 18.00/19.30 uur. Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Inleider: Meijndert van Alphen

JUNI

Zaterdag 4 juni The little Foxes van Eugene O’Neill door het Nati-onale Toneel

Tijd en plaats: 20.00 uur. Grote Zaal Parktheater te Eindhoven.