Organisatie

Het hart van onze organisatie bestaat uit drie commissies: Activiteiten, Diensten en Contacten. De commissies bestaan minimaal uit drie personen: Coördinator, lid en een bestuurslid (kerkenraad).

 

De Activiteiten Commissie zorgt voor bijeenkomsten die zowel voor de remonstranten als anderen interessant zijn en die ons gedachtegoed uitdragen. De Commissie Diensten zorgt voor alle kerkdiensten. De commissie stuurt de taakgroepen Liturgie en Kinderkerk aan.

De Commissie Contacten bevordert de interne samenhang en is verantwoordelijk voor de diaconie. De commissie stuurt de taakgroepen Contactleden en Diaconie aan.

Het bestuur (kerkenraad) ontwikkelt de hoofdlijnen van het beleid, ondersteunt de commissies en onderhoudt de structurele contacten op stedelijk en landelijk niveau. Het bestuur bestaat uit minimaal vier personen: secretaris, penningmeester, coördinator en de

predikant.

 

Hieronder staan twee schema’s: De opzet en de volledige organisatie.

Opzet_organisatie_RGE_31-05-2012Organisatie_RGE_31-05-2012