Agenda

Dienst

OOK AL ZIJN JULLIE SLECHT, jullie schenken je kinderen goede gaven (Lucas 11:13). Op dat ervaringsgegeven beroept Jezus zich, om zijn toehoorders enig vertrouwen in God en in zichzelf bij te brengen. Of Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, zich erdoor zou laten overtuigen, valt te betwijfelen. Hij merkte in ‘Das Unbehagen in der Kultur’.. Lees verder

Algemene Vergadering

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE EXTRA ALGEMENE VERGADERING De vergadering vindt plaats in ons kerkgebouw op zondag 20 oktober om 12.30 uur aansluitend aan de kerkdienst. Zoals u waarschijnlijk wel gezien hebt, wordt het kerkgebouw opge-knapt. Tot nog toe is de kerkzaal geschilderd en een nieuwe geluids-installatie geïnstalleerd. Ook is er een vaste beamer.. Lees verder

Hervormingsdag

Dienst Lutherse dienst Predikant: mw. ds. Susanne Freytag.. Lees verder

Maaltijdviering

Dienst Predikant: mw.ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen Collecte: Menno Simons Stichting Doopsgezinde monumenten in Friesland.. Lees verder