Agenda

Mannenlunch

Inlichtingen bij de heer J.D.B. Veldkamp, tel. 040-2431753.. Lees verder

Oud-christelijke maaltijdviering

Eindhoven

AGAPÈVIERING zondag 20 januari Boterhammen mee: Agapèviering op 20 januari. Op 20 januari staat er een avondmaal op onze liturgische kalender. De diaconale commissie en de predikant lijkt het goed en zinnig om daar een bijzondere invulling aan te geven. Een Agapèviering is een viering van de maaltijd zoals de eerste christenen dat deden. In.. Lees verder

Het duel

Philipszaal

Het duel is een spannende toneelavond waarin de vraag wat ‘goed leven’ is door een geweldige cast wordt uitgevochten. In een mondaine badplaats leidt een gemeenschap van Russische kolonisten een bevoorrecht leven te midden van de lokale islamitische bevolking. Eén van hen is de dolende dertiger Lajevski, die hier naartoe is gevlucht met zijn Nadezjda. Maar.. Lees verder

Caligula

Grote Zaal

“Fascinerende, ijzingwekkende voorstelling” (de Volkskrant). Regisseur Thibaud Delpeut ensceneert zijn gelauwerde interpretatie uit 2014 van de legendarische toneelklassieker Caligula van Albert Camus nu voor de grote theaterzalen. Als zijn zus en geliefde is gestorven, ontsteekt er een storm in het hoofd van de jonge, onervaren keizer Caligula. In deze inventieve enscenering onderwerpt Caligula zijn onderdanen aan een gruwelijk.. Lees verder

Vrouwencontact

Op deze bijeenkomsten zijn ook de doopsgezinden en de lutheranen van harte welkom. Men kan zich opgeven bij Marijke Stoppelenburg (tel: 040-2411992; e-mail: m.g.stoppelenburg@kpnmail.nl).. Lees verder

Mannenlunch

Inlichtingen bij de heer J.D.B. Veldkamp, tel. 040-2431753.. Lees verder

Filmkring: The way

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm omgekomen in de Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Gedreven door het geweldige verdriet en het verlangen om zijn zoon beter.. Lees verder

Vrouwencontact

Op deze bijeenkomsten zijn ook de doopsgezinden en de lutheranen van harte welkom. Men kan zich opgeven bij Marijke Stoppelenburg (tel: 040-2411992; e-mail: m.g.stoppelenburg@kpnmail.nl).. Lees verder

Genoeg nu over jou

Grote Zaal

Als de dochter des huizes haar man verliest, is het de vraag wie daar het meeste onder lijdt: de dochter of haar moeder. De dochter is in staat het leven weer op te pakken, de moeder blijft hangen in diepe rouw. Maar was de relatie tussen schoonmoeder en -zoon wel zo hecht? En hoe staat.. Lees verder