Agenda

Leren van Luther

Boschdijk 354

LEREN VAN LUTHER dinsdag 13 november, eerste bijeenkomst Deze cursus wordt dit seizoen voor de tweede keer in Eindhoven gehouden. De leergang is begonnen in het seizoen 2012 – 2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een cursus met 5 bijeenkomsten van telkens 1,5 uur. Elke leergang wordt afgesloten met het bekijken en bespreken van een.. Lees verder

Mannenlunch

Inlichtingen bij de heer J.D.B. Veldkamp, tel. 040-2431753.. Lees verder

BIJBELGESPREKSKRING

Dommelhoefstraat 1a

BIJBELGESPREKSKRING onder leiding van ds. A.C. Thimm-Stelwagen donderdag 15 november Gezamenlijke activiteit van de Doopsgezinde- Remonstrantse- en Lutherse Gemeente We kijken alvast vooruit naar advent en kerst: er wordt een beeldmeditatie getoond ‘Jezus’ geboorte ánders’. In deze beeldmeditatie is de geschiedenis van de geboorte van Jezus met schilderijen uit drie werelddelen samengesteld: uit Amerika, Azië.. Lees verder

TONEELKRING

Philipszaal

donderdag 15 november In deze kring zullen enkele toneelstukken, die in dit seizoen worden gespeeld in het Parktheater te Eindhoven, gezamenlijk worden bezocht. Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die zich hebben opgegeven wordt.. Lees verder

Filmkring

FILMKRING ‘THE IMITATION GAME (2014)’ vrijdag 16 november Klaas Reijenga heeft de algemene leiding. Vóór donderdag 15 november opgeven voor het eten, in de wandelgangen of per mail: klreijenga@gmail.com Vrijdag 16 november vanaf 17.30 uur binnen lopen en helpen met voorbereidingen zoals tafeldekken, in de soep roeren, stoelen klaarzetten. Aan tafel om 18.00 uur. Na.. Lees verder

Kerkdienst

ds. Rachelle van Andel en ds. Sigrid Coenradie collecte: de Eik FEESTELIJKE DIENST ter verwelkoming van ds. Rachelle van Andel en ds. Sigrid Coenradie als onze vernieuwingspredikanten zondag 18 november 15.30 uur Graag gaan de vernieuwingspredikanten samen voor in een feestelijke dienst op zondag 18 november om 15.30 uur. U bent welkom vanaf 15 uur… Lees verder

Vrouwencontact

Op deze bijeenkomsten zijn ook de doopsgezinden en de lutheranen van harte welkom. Men kan zich opgeven bij Marijke Stoppelenburg (tel: 040-2411992; e-mail: m.g.stoppelenburg@kpnmail.nl).. Lees verder

Kerkdienst

Dommelhoefstraat 1a

Eerste Advent ds. Akke Clara Thimm-Stelwagen Doopsgezinde dienst.. Lees verder